image alt

🗞 BLADET 🗞 ARKIV 🗞 FLERE SPIRER 🗞

et lokalblad

BLADET er afhængigt og ikke for profit. Afhængigt af hinanden og for alt det som er en større rigdom end penge og tal. Vi udgiver og laver BLADET sammen. Vi ønsker, at skabe en dybdegående debat om, hvordan vi sammen skaber resistente lokalsamfund. Lad os sammen finde ud af hvordan vi i praksis opbygger styrke og evner til at kunne bekæmpe uretfærdigheder. Det er på den sti, at BLADET lægger sig, og der er derfor plads til store tanker om frihed, drømme, eksplosioner og forandringer. BLADET skal rumme, hvad der foregår i vores hoveder, mellem vores kroppe og hvad der udtrykkes med hænder og råb. Vi ønsker, at alle skal kunne byde ind i samtalen om, hvordan vi drømmer fremtiden, forstår fortiden og relaterer os til nutiden. BLADET er aktivt så længe, vi byder ind - og dør, når ingen gider. Det værste der kan ske er ingenting. 

Alle opfordres til at indsende materiale eller deltage i tilblivelsen af BLADET på: bladet@gaia.chat

et arkiv

Denne hjemmeside fungerer som et online arkiv over BLADETs udgivelser. De enkelte udgivelser trykkes fysisk i et mindre oplag og distribueres fra Sydfyn. Men hvis du ikke har fået fingerene i et trykt eksemplar, kan du se vores arkiv igennem efter ældre udgaver her